Organisatieadvies

board, chalk, business-3695073.jpg

In organisaties die werken met nieuwsgierigheid als uitgangspunt is er sprake van een werkomgeving waarin vertrouwen, veiligheid en verbinding centraal staan.  Zowel intern als maar ook extern in de samenwerking met stakeholders als in de dienstverlening aan cliënten en afnemers. 

Zijn jullie als organisatie in het kader van jullie leidersschapsontwikkeling op zoek naar hoe de beschikbare kennis, ervaring en talenten kunnen worden benut, zodat er meer motivatie en eigenaarschap kan ontstaan?

Vragen jullie je ook af hoe je de complexiteit van de (maatschappelijke) vraagstukken  waar jullie voor staan in de besluitvorming recht kunt doen?

In onze advisering staan wij naast jullie. Met onze uitgebreide management ervaring snappen wij de opgaves en praktijk en begrijpen wij de vaak lastige (bestuurlijke) context.

Wij hebben oog voor zowel de zachte kant als de hardere (structuur en systeem) kant.

Wij kiezen voor een aanpak waarbij wij vrijwel direct reflectie genereren, eigenaarsschap vergroten en inzicht geven in handelingsperspectief en bestendigheid voldoende aandacht krijgt. Vanzelfsprekend staat onze nieuwsgierige houding naar jullie unieke kwaliteiten, prestaties en potentieel centraal. We inspireren jullie met een combinatie van kennisoverdracht, dynamische werkvormen, verschillende manieren van reflectie en onderlinge uitwisseling.