Training

board, chalk, training-4858827.jpg

Trainingen workshops: Nieuwsgierigheid werkt!

Zijn jullie als organisatie en of (management)- team ook op zoek naar de vraag hoe je een zodanige werk sfeer kunt creeren  waar iedereen zich veilig genoeg voelt haar/zijn zienswijze te delen en gemotiveerd is door het terugzien van de rijkdom van diversiteit in besluiten en resultaten?

In onze workshops gaan jullie met eigen praktijk dillemas en vraagstukken aan de slag. We bieden jullie inzicht in je eigen gedrags patronen en die van jullie team. We inspireren jullie met een combinatie van kennisoverdracht, dynamische werkvormen, verschillende manieren van reflectie en onderlinge uitwisseling. Met inzichten en concrete handvatten zijn jullie goed in staat met een nieuwsgierige manier van communiceren te bouwen aan een veilige en diverse werkomgeving.

 Vanzelfsprekend staat onze nieuwsgierige houding naar jullie unieke kwaliteiten, prestaties en potentieel centraal.

En vergeet het plezier en de creativiteit niet, na het gevoel van veiligheid komt die er vanzelf bij.